Lễ hội Ý Đại Lợi

Toronto: Hàng năm có lễ hội của những người Canadians gốc ÝĐại Lợi sống trong thành phố Toronto.
Lễ hội Ý được tổ chức ở khu vực đường College Street và đường Dufferine là khu vực có nhiều người Ý cư ngụ và còn được gọi là Little Italy.
Trong vòng 3 ngày kể từ ngày thứ sáu 14 tháng 6, có những lễ hội diễn ra trong khu vực mà cảnh sát đã cấm không cho xe cộ lưu thông.
Có những diễn hành, những chương trình văn nghệ ngoài trời, cũng như những hàng quán bán thức ăn Ý.
Theo những ước lượng thì trong ba ngày cuối tuần, lễ hội Ý đã thu hút trên 250 ngàn người tham dự.

More Stories...