Làn sóng đại dịch thứ nhì đang diễn ra ở Á Châu

Đà Nẵng: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 27 tháng 7, các quốc gia Á Châu đang phải đối phó với làn sóng đại dịch thứ nhì.
Tại Trung quốc trong hôm thứ hai 27 tháng 7, có thêm 57 người bị nhiễm vi rút ỏ vùng Tân Cương, số người bị nhiễm cao nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 5. Các tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm cũng có thêm người bị nhiễm.
Cũng trong hôm thứ hai, chính quyền Úc Đại Lợi cảnh báo là tiểu bang Victoria có thể bị cách ly nhiều hơn 6 tuần như đã dự định, vì số người bị nhiễm gia tăng nhanh.
Tại Việt Nam, chính quyền cho di tản khoảng 80 ngàn du khách nội địa ra khỏi thành phố Đà Nẵng, sau khi có ba người bị nhiễm vi rút. Đồng thời chính quyền đã cho lệnh cách ly toàn thể thành phố Đà Nẵng.
Trong ngày thứ hai, số người nhiễm vi rút tại Nam Dương lên đến trên 100 ngàn người, qua mặt Trung quốc. Nam Dương là quốc gia Á Châu có nhiều người nhiễm và chết nhất vì COVID-19.
Tính đến ngày thứ hai 27 tháng 7, trên toàn thế giới có trên 16.3 triệu người nhiễm COVID-19 và trong số này có trên 650 ngàn người chết.

More Stories...