Khí đốt dư thừa, hàng trăm nhân viên bị mất việc

Medicine Hat, Alberta: Nền kỹ nghệ năng lượng ở tỉnh bang Alberta đã lâm vào tình trạng suy thoái trong nhiều năm qua, vì giá dầu khí sút giảm.
Không những giá dầu khí sút giảm mà lại không có người mua, vì khí đốt hiện nay qua dư thừa trên thế giới.
Thành phố Medicine Hat ở tỉnh bang Alberta vẫn được xem là “thành phố khí đốt” vì là nơi sản xuất nhiều khí đốt nhất ở Canada.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 17 tháng 9, thành phố Medicine Hat cho đóng vĩnh viện 2 ngàn giếng khai thác khí đốt trong thành phố, vì giá khí đốt quá rẻ trên thị trường.
Việc đóng vĩnh viễn 2 ngàn giếng khí đốt sẽ làm cho khoảng 100 người mất việc, và làm mất đi hơn 30 triệu dollars lợi nhuận hàng năm cho chính quyền thành phố.

More Stories...