Kêu gọi hạ tuổi đi bầu trong các cuộc bầu cử địa phương ở B.C.

Tại hội nghị hằng năm hôm thứ Tư 25-9, tổ chức Liên hiệp các Thành phố, Thị trấn B.C. (Union of B.C. Municipalities – UBCM) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi tỉnh bang sửa lại tuổi đi bầu tối thiểu trong các cuộc bầu cử địa phương xuống 16 tuổi.
Bà Lisa Helps, thị trưởng Victoria (là thành phố đã đưa ra nghị quyết này), giải thích các thiếu niên thực ra là những người đã có đủ những thông tin và sự hiểu biết về các vấn đề của các thành phố và thị trấn cho nên họ đều có thể đi bầu. Chính thủ hiến John Horgan hồi năm ngoái cũng nói là ông không loại trừ ý tưởng này.
Mặc dù vậy, trong khi nghị quyết của Victoria đã được thông qua bởi một đa số đáng kể, nhưng không phải mọi đại biểu phát biểu ý kiến hôm đó đều nói lên sự ủng hộ hoàn toàn của họ. Chẳng hạn có một nghị viên tên là Charlie Rensby, người đại diện cho khu vực cử tri Burns Lake, cho rằng trong suốt cuộc bầu cử liên bang cách nay 4 năm, có nhiều thiếu niên cứ đòi hợp thức hóa cần sa và xem đó là “đề tài bầu cử lớn nhất” của chúng.
Biểu quyết thông qua nghị quyết Victoria của UBCM tuy nhiên không mang tính ràng buộc và sẽ phải cần chính quyền tỉnh bang thay đổi luật thì mới có thể trở thành hiệu lực.
Cũng trong hôm thứ Tư, các đại biểu của UBCM đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chính quyền tỉnh bang B.C. cho phép các thường trú nhân (Canada) được đi bầu trong các cuộc bầu cử cấp địa phương.

More Stories...