Ít người muốn đi du lịch, cho đến khi có thuốc chủng ngừa COVID-19

Vancouver: Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức the Research Co ở thành phố Vancouver, cho thấy là phần lớn những người Canadians và Hoa Kỳ ngần ngại không muốn đi du lịch, cho đến khi có thuốc chủng ngừa COVID-19.
Chỉ có một phần ba những người Canadians được hỏi ý kiến, đã cho biết là họ sẵn sàng đi du lịch trong hay ngoài Canada ngay lúc này.
35 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến sẵn sàng đi chơi trong nội địa Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 28 phần trăm những người Mỹ bằng lòng bay qua Canada.
Theo ông Mario Canseco, chủ tịch tổ chức Research Co nói là cái thú đi du lịch của những người Mỹ và Canada đã sút giảm trong thời đại dịch.
Cũng theo ông Canseco thì những người Mỹ và Canada trên 55 tuổi, là lớp người trước đây đi du lịch đây đó nhiều nhất, đã ngần ngại không muốn đi bây giờ cho đến khi có thuốc chủng ngừa vi rút.

More Stories...