Học sinh ở thành phố Toronto trở lại trường

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 8, hội đồng giáo dục thành phố Toronto đã công bố bản chi tiết việc trở lại trường của học sinh các lớp, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12.
Các học sinh sẽ trở lại trường vào tháng 9 như thường lệ.
Những thay đổi quan trọng nhất trong năm nay nhắm vào các học sinh trung học.
Các học sinh bậc trung học sẽ học ở trường một nửa ngày, nửa ngày còn lại sẽ học qua mạng.
Học trình trước chia làm 2 lục cá nguyệt, thì bây giờ học sinh trung học sẽ học 4 học kỳ ” quadmester” mà mỗi học kỳ kéo dài 45 ngày, cộng thêm từ 2 cho đến 3 kỳ thi.
Mỗi lớp bậc trung học tối đa chỉ có 15 học sinh

More Stories...