Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Saigon: Theo những tin tức vừa nhận được hòa thượng Thích Trí Tịnh, đã viên tịch tại Chùa Vạn Đức, Thủ Đức, Sài Gòn, vào sáng ngày 28 tháng 3 năm 2014 , hưởng thọ 98 tuổi.
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1917 tại làng Mỹ An Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (Đồng Tháp). Hòa Thượng xuất gia với Hòa Thượng Hồng Xứng trụ trì Chùa Vạn Linh tại Núi Cấm, đã từng tu tập  tại Phật học đường Bảo Quốc ở Huế, với các tăng sĩ nổi tiếng khác Thích Trí Đức (Thích Thiện Siêu), Thích Trí Nghiễm (Thích Thiện Minh), Thích Trí Nghiêm, Thích Trí Thành, Thích Trí Hữu, v.v…

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh còn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong GHPGVNTN như Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng của Viện Tăng Thống GHPGVNTN. Hòa Thượng còn là Viện Trưởng Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm tại Sài Gòn, Khoa Trưởng Phân Khoa Phật Học tại Viện Đại Học Vạn Hạnh.

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là vị Tăng dịch Kinh Phật sang tiếng Việt nhiều nhất. Trong số những bộ Kinh mà Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ chữ Hán sang chữ Việt gồm có: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Địa Tạng, Kinh Tam Bảo, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ, và nhiều bộ Kinh, Luật, Luận khác…