Hoa Kỳ viện trợ Việt Nam hơn 160 triệu đôla về an ninh quân sự

Theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hoa Kỳ viện trợ Việt Nam hơn 160 triệu đôla trong lĩnh vực an ninh quân sự, trong đó có hai tàu tuần duyên trị giá 58 triệu đôla.

Thông cáo ngày 27/7 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong năm tài khóa từ 2016 – 2019, Việt Nam đã nhận được hơn 150 triệu đôla tiền hỗ trợ an ninh từ chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF). Trong số này có hơn 58 triệu đôla dành cho việc hỗ trợ chuyển giao 2 tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton đã loại biên của Tuần duyên Mỹ cho Cảnh sát biển Việt Nam: chiếc USCGC Morgenthau, chuyển giao cuối năm 2017 và chiếc USCGC John Midgett dự kiến chuyển giao vào cuối năm 2020.

BRA200258_local_728x90_A

Ngoài ra Hoa Kỳ còn bán cho Việt Nam hơn 182 đôla thiết bị vũ khí an ninh quốc phòng trong các năm tài chính 2015-2019, trong đó có 52,86 triệu đôla các mặt hàng thiết bị quốc phòng bán qua chương trình Bán hàng Thương mại Trực tiếp (DCS) và 130 triệu đôla thiết bị quân sự qua chương trình Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS).

Ba mặt hàng thiết bị vũ khí chủ yếu mà Việt Nam mua của Mỹ qua chương trình DCS là: điều khiển hỏa lực, laser, hình ảnh và thiết bị dẫn đường (USML Category XII); điện tử quân sự (Category XI); động cơ tuabin khí và các thiết bị liên quan (Category XIX).

More Stories...