Hoa Kỳ không nhận thêm đơn xin vào DACA

Chính phủ Hoa Kỳ ngày 28/7 loan báo sẽ không nhận thêm đơn cho chương trình di dân ‘Dreamer’ và rút ngắn sự bảo vệ khỏi bị trục xuất cho những ai sắp hết hạn quy chế DACA hoặc cần xin cấp mới quy chế DACA.

Hoa Kỳ chuẩn bị cho nỗ lực mới chấm dứt chương trình bảo vệ khỏi bị trục xuất cho hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp tới Mỹ từ nhỏ, gọi là ‘Dreamer.’

Toà Tối cao tháng trước nói rằng chính quyền đã sai trong cách quyết định chấm dứt chương trình Trì hoãn Hành động đối với Những người tới Mỹ khi còn nhỏ (DACA). Một giới chức cao cấp trong chính quyền cho biết sẽ có một quá trình xem xét kéo dài, nhưng chưa biết là bao lâu, đối với phán quyết của toà.

BRA200258_local_728x90_A

DACA ra đời dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và hiện có khoảng 644 ngàn di dân đăng ký trong chương trình này.

Theo Reuters, Hoa Kỳ dự định tiếp tục chính sách hiện hữu là không nhận thêm đơn xin vào DACA, một chính sách có từ năm 2017.

Những di dân DACA nào sắp hết hạn được bảo vệ khỏi trục xuất sẽ được gia hạn thêm một năm, với điều kiện họ không có án tích hình sự. Chính sách trước đây gia hạn cho 2 năm.

More Stories...