Hệ thống tiệm pizza Papa John’s mướn thêm 10 ngàn nhân viên

Louisville, Kentucky: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 27 tháng 7, hệ thống tiệm pizza Papa John’s loan báo sẽ mướn thêm 10 ngàn nhân viên nữa, sau khi đã mướn thêm 20 ngàn nhân viên trong những tháng trước.
Trong thời đại dịch các tiệm bán đồ ăn lấy liền, có người đem đến nhà hay đặt mua và đến lấy ở tiệm đã thấy số khách hàng gia tăng nhanh. Hệ thống tiệm pizza Papa John’s đã được thành lập từ năm 1984 ỡ tiểu bang Indiana và nhanh chóng trở thành một tiệm bán đồ ăn lấy liền được ưa chuộng ở Mỹ.
Hiện nay có trên 4,400 tiệm pizza Papa John’s ở Hoa Kỳ và ở nhiều quốc gia trên thế giới.

More Stories...