Hệ thống nhà hàng Luby’s loan báo kế hoạch tự giải tán

Công ty Luby’s, bao gồm nhiều hệ thống nhà hàng đã hoạt động lâu đời tại Texas bắt đầu từ năm 1947 và sau đó phát triển rộng lớn với hàng trăm nhà hàng thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, giờ đây đã phải tuyên bố tự giải tán, bán hết các cửa tiệm và phân chia lại cho giới đầu tư chủ nhân các cổ phần. Ban giám đốc ước tính rằng họ sẽ thu về được số tiền từ $92 triệu đến $123 triệu Mỹ-kim sau khi bán xong hết các tài sản và dịch vụ.

Tuy bắt đầu với hình thức các nhà hàng bán thức ăn bình dân theo dạng cafeteria, nhưng đến năm 2001, công ty được điều hành bởi hai nhà đầu tư lớn là Chris và Harris Pappas vốn là chủ nhân của một hệ thống nhà hàng có tiếng mang tên Pappas và Pappasitos. Tuy nhiên, doanh thương của hệ thống mới cũng không thay đổi khả quan hơn, một phần là do thói quen ưa thích của khách hàng đã thay đổi và hết còn ưa chuộng nhà hàng kiểu cafeteria. Số thương vụ gần đây bắt đầu giảm dần, và cơn đại dịch Covid-19 lại đến vào thời điểm này buộc các nhà hàng phải đóng cửa trong nhiều tháng trời, khiến cho tình hình càng tụt dốc nhanh chóng, khó thể cứu vãn được.

More Stories...