Hầu hết các địa điểm phơi nhiễm COVID-19 tiềm năng hiện được liệt kê trực tuyến

Hầu hết người dân British Columbia hiện có thể kiểm tra trực tuyến để xem họ đã tiếp xúc với COVID-19 khi ra ngoài hay không.

Các cơ quan y tế Vancouver Coastal Health, Fraser Health, Interior Health và Island hiện đều có các trang web liệt kê các sự kiện tiếp xúc công khai gần đây.

BRA200258_local_728x90_A

Trang web mới của Fraser Health đã được ra mắt vào sáng Thứ Năm 23 Tháng 7 để đáp ứng với sự gia tăng các ca nhiễm mới trong những tuần gần đây. Nhiều trường hợp trong số đó đã được liên kết với phơi nhiễm COVID-19 tại các nhà hàng, quán bar và các bữa tiệc tư nhân ở các khu vực khác trong tỉnh.

Trong một bản tin mới, Giám đốc Y tế tạm thời của Fraser Health là bác sĩ Elizabeth Brodkin nói “Gần đây chúng tôi đã thấy sự gia tăng của các ca nhiễm trong cộng đồng. Tôi muốn nhắc nhở mọi người hãy thận trọng trong việc làm giảm nguy cơ lây truyền COVID-19. Chúng tôi phải tiếp tục thực hành sự giãn cách vật lý, rửa tay thường xuyên và giữ chỉ gặp gỡ nhau trong nhóm nhỏ. Bằng cách đó, chúng ta có thể giảm số lần phơi nhiễm COVID-19, bảo vệ các thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng cũng như chính chúng ta và những người thân yêu của chúng ta.”

Bộ trưởng Y tế Adrian Dix đã thông báo qua tweeter một địa điểm (có thể có người nhiễm) mới nhất ở Kelowna, tại một nhà hàng Browns Socialhouse nằm trên đường Harvey Avenue.

More Stories...