Hạ Long trở thành đô thị lớn nhất nước

Theo tin báo chí trong nước đưa, tỉnh ủy Quảng Ninh vào ngày 3/10 cho biết, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ đã thống nhất chính thức sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long để mở rộng đô thị trung tâm tỉnh và đưa tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã trình đề án sắp xếp, sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Theo đề án được trình thì toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 843 km2 và hơn 51.000 người dân của huyện Hoành Bồ sẽ nhập vào thành phố Hạ Long. Sau khi sáp nhập thành phố Hạ Long có tổng diện tích tự nhiên hơn 1.120km2, hơn 300.000 dân với 33 cơ quan hành chính cấp xã và thị trấn Trới của huyện Hoành Bồ sẽ được nâng cấp lên thành phường.
Ngoài ra, hệ thống chính trị sẽ nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của hai địa phương hiện tại và giữ nguyên bộ máy cấp xã. Thành phố Hạ Long sẽ trở thành đô thị với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước và Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương. Đề án sáp nhập này sẽ hoàn thành trong năm 2019.

More Stories...