Gía nhà tiếp tục gia tăng ở vùng đại thủ phủ Vancouver

Vancouver: Đại dịch COVID-19 dường như không gây những khó khăn cho nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Vancouver, theo như nhiều ước đoán của một số chuyên gia địa ốc, mà vẫn tiếp tục gia tăng.
Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver phổ biến hôm thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020 thì trong tháng 7 vừa qua, có 3,128 căn nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver: gia tăng 22.3 phần trăm trong vòng 1 năm và gia tăng 28 phần trăm trong vòng 1 tháng.
Giá nhà cũng không sút giảm: giá trung bình một căn nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver, bao gồm từ loại nhà độc lập đến nhà condos, đã ở mức $1,031,400 hay gia tăng 4.5 phần trăm trong vòng 1 năm.

More Stories...