Giá nhà ở Canada gia tăng

Toronto: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada vừa phổ biến thì nền kỹ nghệ địa ốc Canada vẫn tiến triển một cách mạnh mẽ ngay trong thời kỳ đại dịch.
Hiệp hội những nhà địa ốc Canada đại diện cho trên 130 ngàn các chuyên gia địa ốc cho biết là giá nhà trung bình ở Canada, đã gia tăng gần 20 phần trăm trong vòng 1 năm.
Trong tháng 8, số nhà bán được cũng gia tăng 33 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 8 trước đó.
Giá trung bình 1 căn nhà ở Canada trong tháng 8 là $586,000 gia tăng 18.5 phần trăm trong vòng 1 năm.

More Stories...