Giá một căn condos ở thành phố Mississauga, tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm.

Mississauga: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc vùng thủ phủ Toronto (TREB) phổ biến hôm thứ sáu ngày 24 tháng giêng thì giá trung bình một căn condos ở thành phố Mississauga trong tháng chạp năm ngoái 2019 là $513,331, và trong 3 tháng liên tiếp vừa qua, giá một căn condos đã gia tăng lên đến trên 500 ngàn dollars.
So với giá trung bình một căn condos trong tháng chạp năm 2014 là $276,774.
Như thế nếu một người mua condos trong năm 2014 thì họ đã được lời gần gấp đôi.

Related Stories...