Giã Biệt

Sầu Đông

Anh đi làm kiếp người hùng
Từ con phố nhỏ lên vùng đồi cao
Mai này gió lạnh mưa gào
Chim bay mù nẻo khi nao trở về?

Em con ga nhỏ buồn thiu
Với bao đường sắt tiêu điều tháng năm
Với bao ước vọng âm thầm
Mà thời gian đã phủ chầm lớp rêu

Sầu Đông

Related Stories...