Thời Báo Vietnamese Newspaper

Gấu Panda được chở từ sở thú Toronto đến sở thú Calgary

Trong những ngày cuối tuần qua 17 tháng 3, là những ngày cuối cho bốn con pandas ở sở thú Toronto, trước khi được chở đến sở thú Calgary, nơi chúng sẽ sống và thu hút những du khách đến viếng thăm.

Hai con panda đã được chính quyền Trung quốc cho Canada mượn trong vòng 10 năm: chúng đã ở sở thú Toronto trong 5 năm qua và sẽ ở tại sở thú thành phố Calgary trong 5 năm sắp đến.

Trung quốc cho Canada mượn 2 con panda tên là Da Mao và Er Shun, và chúng đã được chở đến sở thú Toronto vào tháng 3 năm 2013.

Hai con panda bố mẹ này sau đó đã sinh hai đứa con vào năm 2015. Hai con panda con đã được đặt tên là Jia Panpan và Jia Yueyue.

Để chuẩn bị đón tiếp 4 con panda, các giới chức điều hành sở thú Calgary đã chi phí 100 triệu dollars, sửa soạn chỗ ở cho những con panda này.

Các viên chức của sở thú Calgary tiên đoán là sẽ có 1.5 triệu du khách đến viếng thăm những con panda trong năm đầu tiên.

Comments are closed.

error: Content is protected !!