Dưới 100 người bị nhiễm COVID-19 trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Tuy hầu như toàn thể tỉnh bang Ontario đã ở trong giai đoạn 3 của việc mở cửa lại nền kinh tế, và số người bị nhiễm COVID-19 cũng sút giảm.
Trong năm ngày kể từ ngày thứ sáu 31 tháng 7, số người bị nhiễm COVID-19 đã tuần tự giảm dần: 134 người trong ngày thứ sáu, 124 người trong ngày thứ bảy, 116 người trong ngày chúa nhật, 88 người trong ngày thứ hai và 91 người trong ngày thứ ba 4 tháng 8.
Trong ngày thứ ba chỉ có thêm 4 người chết vì COVID-19 và nâng tổng số người chết ở tỉnh bang Ontario lên đến 2,782 người.
Theo các giới chức y tế thì phần lớn những người bị nhiễm vi rút trong ngày thứ hai và thứ ba ở tỉnh bang Ontario là những người từ 20 tuổi cho đến 59 tuổi, và điều này cho thấy vi rút corona đã không chừa một ai?
Tính đến ngày thứ ba 4 tháng 8, chỉ còn 78 bệnh nhân bị COVID-19 phải nằm trong bệnh viện và trong số này có 28 người ở trong khu cấp cứu khẩn cấp và 15 người phải dùng máy trợ thở.

More Stories...