Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dược phòng Shoppers Drug Mart được môn bài bán cần sa y khoa.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 22 tháng 9, bộ y tế Canada đã cấp môn bài bán cần sa y khoa cho hệ thống dược phòng Shoppers Drug Mart.
Phát ngôn viên của hệ thống dược phòng Shoppers việc được phép bán cần sa là bước đầu cho hệ thống dược phòng này cung cấp những dịch vụ cần sa y khoa cho bệnh nhân.
Hệ thống dược phòng Shoppers đã ký những hợp đồng với các công ty trồng cần sa gồm cả công ty Aurora Cannabis, Aphria Inc, MedReleaf Corp và Tilary Inc.
Trong khi công ty Loblaws, chủ nhân của hệ thống dược phòng Shoppers sẽ được quyền bán cần sa ở tỉnh bang Newfoundland, sau khi cần sa sẽ được hợp thức hóa vào ngày 17 tháng 10 sắp đến.

Comments are closed.

error: Content is protected !!