Thời Báo Vietnamese Newspaper

Đợi bạn

Nửa khuya đợi bạn từ xa tới
Cửa mở cầu thang để sáng đèn
Bạn tới lúc nào không biết nữa
Mưa thả đều trên giấc ngủ đen

Mai Thảo

Comments are closed.

error: Content is protected !!