Điệp viên của quân lực Trung quốc, giả danh khảo cứu gia, xin vào làm việc ở các trường đại học Mỹ.

San Francisco: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 24 tháng 7, một nữ khoa học gia của Trung quốc, đang làm việc khảo cứu tại trường đại học California, Davis, đã bị bắt giữ về tội cung cấp những dữ kiện giả mạo, khi bà này xin chiếu khán làm việc tại Mỹ.
Khảo cứu gia tên Juan Tang, khi bị buộc tội, đã chạy vào trốn trong tòa tổng lãnh sự Trung quốc ở thành phố San Francisco.
Cơ quan an ninh FBI cho biết là đã bắt giữ bà này hôm thứ năm ngày 23 tháng 7, nhưng không cho biết chi tiết cuộc bắt giữ này: bắt bà này ở trong tòa tổng lãnh sự hay bắt ở bên ngoài, hay bà này tự ý trình diện?
Bà khoa học gia này không có quyền miễn nhiễm ngoại giao.
Được biết khi khai xin chiếu khán, bà Tang đã dấu chuyện bà là một sĩ quan trong không lực Trung quốc.
Khi các nhân viên an ninh tìm thấy hình bà này trong bộ quân phục, thì bà cho biết bà cũng chẳng biết bà ta đeo cấp bực nào?
Theo bản cáo trạng thì bà Tang là một trong một số động quân nhân trong quân lực Trung quốc, được gởi ra ngoài đi dọ thám ở các trung tâm khảo cứu của các trường đại học Mỹ, nhưng đã dấu nhẹm danh tánh không cho biết họ là quân nhân.
Bộ tư pháp Hoa Kỳ cũng loan báo đã buộc tội ba nhà “khảo cứu ” khác của Trung quốc là Xin Wang, Chen Song, và Kaikai Zhao về tội đã không khao báo họ là quân nhân của quân lực Trung quốc.

More Stories...