Ðề Tranh Gà Lợn

Vũ Hoàng Chương

BRA200258_local_728x90_A

sáng chưa sáng hẳn, tối sao đành
gà lợn om sòm cả bức tranh
rằng vách có tai, thơ có họa
biết lòng ai đỏ mắt ai xanh
mắt gà huynh đệ bao lần quáng
lòng lợn âm dương một tấc thành
thôi hãy im đi đừng ủn ỉn
nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh

Vũ Hoàng Chương
Gác Bút, năm Thìn 1976

More Stories...