Thời Báo Vietnamese Newspaper

Đảng Xanh Alberta có tân thủ lãnh

Bà Cheryle Chagnon-Greyeyes, vừa được bầu lên trong ngày thứ Bảy tuần trước 22-9. Bà này là người phụ nữ bản địa đầu tiên sẽ lãnh đạo một chính đảng ở Alberta.

Bà Cheryle Chagnon-Greyeyes là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, hiện đang làm việc tại Đại học Calgary. Bà đã đánh bại người “thách thức” Brian Deheer từ Lac La Biche, Alberta trong một cuộc tranh luận được tổ chức trong suốt cuộc họp toàn thể hằng năm của đảng Xanh Alberta ở Red Deer. Bà sẽ lên thay thế cựu thủ lãnh Romy Tittel, người đã từ chức trong tháng 3 vừa qua.

Bà Chagnon-Greyeyes khẳng định: qua đảng của mình, bà muốn mang lại hy vọng cho người dân Alberta. Đảng Xanh Alberta theo lời bà có những nguyên tắc rất gần gủi, rất sát với các tập quán và giá trị của người dân bản địa, và hoàn toàn phù hợp với “7 Lời Dạy Linh thiêng của Dân tộc Bản địa Cree” (Seven Sacred Teachings of the Cree): đó là “bảo vệ đất mẹ và con người, chứ không chạy theo lợi nhuận”.

Bà Chagnon-Greyeyes cũng khẳng định đường lối chính thức của đảng bà là sẽ kêu gọi chính quyền tỉnh bang ngừng phát triễn thêm các dự án dầu cát, mong muốn Alberta làm chậm lại các dự án hiện có, xem xét các nguồn năng lượng thay thế khác, và Alberta nên tự lọc dầu trong tỉnh bang nhằm tạo ra việc làm cho người dân.

Comments are closed.

error: Content is protected !!