Đảng Cộng Sản TQ họp trong lúc gặp nhiều thách thức

Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc chính thức khai mạc ngày 28/10/2019 và dự trù kéo dài 4 ngày.
Hội nghị này mở ra trong khi Bắc Kinh đang phải đối phó với ba thách thức nghiêm trọng: Phong trào đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông, cuộc chiến thương mại với Mỹ chưa kết thúc và nền kinh tế đang phát triển chậm lại. Một trong những nội dung chính của hội nghị toàn thể lần này là “duy trì và phát huy hệ thống xã hội chủ nghĩa với đặc thù Trung Quốc, đẩy mạnh việc hiện đại hóa hệ thống nhà nước và năng lực cai trị”- đồng nghĩa với việc “củng cố quyền lãnh đạo của đảng trên chính quyền”.
Đây là lần đầu tiên từ tháng 2/2018 đến nay ban chấp hành Đảng Cộng Sản Trung Quốc họp lại, tức là sau gần 20 tháng – khoảng cách dài nhất giữa hai kỳ hội nghị trung ương kể từ năm 1977.

More Stories...