Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Đại sứ ở VN nêu vấn đề tự do tôn giáo với Việt Nam

Hôm 21 tháng 12, Dân biểu Ed Royce đã gửi thư cho Daniel Kritenbrink, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, yêu cầu ông này nêu quan ngại với Hà Nội về Luật Tôn giáo Tín ngưỡng.

Theo ông Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, đạo luật sắp có hiệu lực thực thi vào ngày đầu năm 2018 sẽ cho phép nhà cầm quyền Việt Nam giới hạn hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện khi buộc mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và báo cáo hoạt động.

DB Ed Royce cho rằng nội dung cấm các hoạt động tôn giáo ‘gây phương hại quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền, trật tự-an toàn xã hội, và môi trường’ là những ngôn từ mơ hồ nhằm tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo.

Ông Ed Royce nêu thí dụ trường hợp ngược đãi mục sư Nguyễn Công Chính. Mục sư Chính được Hà Nội phóng thích sau 6 năm giam cầm với điều kiện là ông phải cùng vợ, bà Trần Thị Hồng, rời khỏi Việt Nam.

Bức thư của DB Ed Royce còn nhắc đến nhiều nạn nhân khác, như Hòa thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, trong số hàng trăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Hà Nội trước nay bác mọi quan ngại của quốc tế về tự do tôn giáo hay nhân quyền tại Việt Nam và khẳng định rằng không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, hay tù nhân tôn giáo mà chỉ có những ai vi phạm luật pháp Việt Nam mới bị xử lý.

Comments are closed.

error: Content is protected !!