Đám cưới Mỹ không tuân thủ theo những giới hạn đã có 147 người nhiễm vi rút và 3 người chết

Millinocket, Maine: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 4 tháng 9, thì tại thị trấn Millinocket, tiểu bang Maine, có ít nhất 147 người nhiễm COVID-19 và có 3 người chết, liên quan đến một tiệc cưới diễn ra trong thị trấn đã không tuân theo những cách phòng ngừa vi rút.
Đám cưới này diễn ra vào ngày 7 tháng 8, và sau đó những người bị nhiễm trong tiệc cưới mà không biết, đã lây sang cho những người khác ở một nhà dưỡng lão và ở một nhà tù, mà những nơi này cách chỗ làm đám cưới đến cả trên 100 dặm ( 160 cây số)
Tính đến ngày thứ sáu, tại tiểu bang Maine có 4,667 người nhiễm vi rút và có 134 người chết.
Đám cưới với 65 người tham dự, cao hơn con số 50 người tối đa cho một cuộc hội họp trong nhà mà chính quyền tiểu bang Maine cho phép, và đã tổ chức tại khu nhà nghỉ Big Moose Inn. Khu nhà nghỉ này rộng 37 mẫu (acres) gồm cả một nhà hàng, những nhà nghỉ và khu đốt lửa trại.

More Stories...