Thời Báo Vietnamese Newspaper

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 5/5, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2643 do Giáo Hội VN Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cử hành trọng thể tại chùa Liên Hoa thành phố Houston. Hiện diện có Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử gần xa đến tham dự với lòng biết ơn Đức Từ Phụ đã dẫn dắt chúng sinh trên con đường quan minh chính pháp, đồng thời nghe thông bạch về ngày Phật Đản của viện Hóa Đạo.
Tiếp sau lễ cầu nguyện đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng chánh điện, cử hành Đại Lễ Phật Đản tụng kinh niệm Phật, lễ Tắm Phật và kết thúc với phần thọ trai tại chùa Liên Hoa.

Bạch Cúc

Comments are closed.

error: Content is protected !!