Đại hội Khoáng đại của Cộng Đồng Người Việt Houston

Hôm 31-7-2016, tại trụ sở cộng đồng người Việt Houston (Texas), Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Houston và vùng phụ cận đã tổ chức đại hội khoáng đại bầu ủy ban bầu cử và Hội đồng Giám sát. Đến tham dự có Nghị viên Steve Le, Hội đồng liên tôn, thân hào nhân sĩ và đông đảo đồng hương.

Ủy ban bầu cử gồm có 5 thành viên có nhiệm vụ soạn thảo thể lệ ứng cử và bầu cử, tiến hành vận động và tổ chức bầu cử, xác nhận và công bố kết quả bầu cử. Hội đồng giám sát gồm 7 thành viên chính thức và 2 dự khuyết. Cuộc bầu cử này chuẩn bị cho cuộc bầu hội đồng đại diện cộng đồng cho nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ diễn ra trong tháng 11-2016.

Hội đồng Giám sát có nhiệm vụ theo dõi việc thi hành điều lệ và nội quy của tổ chức cộng đồng và giám sát công việc của ủy ban bầu cử, theo dõi và giám sát ngân sách, tài chánh của Hội đồng đại diện cộng đồng trong suốt nhiệm kỳ. Chủ tịch cộng đồng Ông Trần Quốc Anh trình bày các hoạt động đã đạt được kết quả tốt đẹp trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bạch Cúc

 

hinh 8 Hinh 6

Tin tức khác...