Đại học A&M nằm trong số những nơi được chọn để sản xuất thuốc chủng ngừa Covid-19

Một trong những viện nghiên cứu thuộc Đại học Texas A&M, tại thị xã College Station cách Houston khoảng 95 dặm về phía tây bắc, đã vừa được chọn là nơi để sản xuất một loại thuốc chủng ngừa cho Covid-19. Hiện nay có 5 loại thuốc chủng ngừa khác nhau nằm trong danh sách được chọn lựa bởi chính quyền Hoa Kỳ trong một chiến dịch đại quy mô có tên là Operation Warp Speed, với mục tiêu là dùng đủ mọi cách nhanh nhất để sáng chế ra thuốc chủng ngừa hữu hiệu dự trù hoàn thành vào cuối năm nay, và sau đó được sản xuất hàng loạt để cung ứng cho hàng trăm triệu người vào đầu năm 2021.

Viện Nghiên Cứu về Sáng Tạo trong Phát Triển và Sản Xuất thuộc Đại Học Texas A&M mới được thành lập vào năm 2017 và được xem là 1 trong 3 trung tâm nghiên cứu về an toàn trong lãnh vực sinh học trên toàn quốc, với 2 trung tâm khác tại Maryland và North Carolina.

Thuốc chủng ngừa được giành cho Viện Nghiên Cứu Texas A&M chế tạo là do hãng bào chế dược phẩm Novanax làm ra, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm đợt chót để thẩm định mức độ an toàn và hữu hiệu của nó. Nếu như loại thuốc chủng ngừa này được lựa chọn sau cùng, Viện Nghiên Cứu này sẽ nhận được ngân khoản 265 triệu Mỹ-kim từ chính phủ liên bang để có thể sản xuất hàng chục triệu đơn vị thuốc chủng ngừa.

More Stories...