Đại đa số cử tri bỏ phiếu chấp thuận trái phiếu cho Harvey

Đúng một năm sau cơn đại hồng thuỷ Harvey thổi qua thành phố Houston và đổ xuống một lượng nước mưa khổng lồ gây chấn động khắp nơi, đa số cử tri tại Harris County đã bỏ phiếu chấp thuận việc bán trái phiếu để có số tiền 2 tỷ rưởi Mỹ-kim cho kế hoạch kiểm soát lũ lụt tại vùng này.
Kết quả cuộc bỏ phiếu vào tối thứ Bảy cuối tuần qua cho biết là trong số hơn 98 ngàn phiếu đếm được, có hơn 84 ngàn phiếu ủng hộ, đạt tỷ lệ khoảng 85%. Chủ tịch Hội đồng Tỉnh hạt Harris County là ông Ed Emmett nói rằng số tiền này sẽ giúp đẩy mạnh các dự án hiện đang được thực hiện nhằm cải thiện tình trạng lũ lụt trong tương lai. Ông cũng nói thêm rằng kết quả thành công này là một nỗ lực chung của mọi người.
Từ số tiền bán được từ trái phiếu này, các cơ quan chính quyền sẽ chi ra khoảng 900 triệu Mỹ-kim cho việc cải thiện hệ thống thoát nước từ các đê điều, kinh lạch và sông ngòi. Ngoài ra, nó cũng giúp cho chính quyền có thể thiết lập thêm nhiều hồ chứa nước trong trường hợp xảy ra cơn lụt.
Bà Sarah Davis, dân biểu tiểu bang đại diện cho Đơn vị 137, nói rằng sự ủng hộ mạnh mẽ cho Đề luật bán trái phiếu này coi như là một thông điệp nói với mọi người rằng cộng đồng cư dân tại đây muốn biến Harris County thành một nơi chốn tốt đẹp hơn. Bà nói rằng đây không phải là một cuộc bỏ phiếu cho một cá nhân, một đảng phái nào. Mà nó là một cuộc bỏ phiếu cho cả cộng đồng, cho mỗi người trong chúng ta.
Bản báo cáo sau cùng về cơn lũ lụt Harvey cho thấy là hầu hết gần 5 triệu cư dân trên toàn vùng Harris County đều bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, với phần thiệt hại tài chính lên đến khoảng 125 tỷ Mỹ-kim. Có hơn 60,000 người đã được cứu vớt bởi các phương tiện của chính quyền trên khắp tỉnh hạt. Và trên 30,000 người đã được đưa đến cư ngụ tại những trung tâm tạm trú.

More Stories...