Cựu thượng nghị sĩ Trương Tiến Đạt qua đời

San Jose, California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 8, cựu thượng nghị sĩ Trương Tiến Đạt của đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam đã qua đời hôm 19 tháng 7, tại một nhà dưỡng lão tại thị trấn Woodland, tiểu bang California.
Cựu thượng nghị sĩ Trương Tiến Đạt nguyên là một nhà báo, một luật sư và một thẩm phán trước khi đắc cử thượng nghị sĩ thời của tổng thống Thiệu.
Ông cũng là một thượng nghị sĩ nổi tiếng về việc chống tham nhũng, công khai tuyên bố là chính tổng thống Thiệu và những phụ tá là những kẻ cầm đầu các tổ chức tham nhũng.
Ông tỵ nạn đến Hoa Kỳ năm 1975 sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản và đã thành công trong nghề bán nhà cửa ở tiểu bang California.

More Stories...