Cuộc đi bộ trường chinh của Hy Vọng vẫn tiếp diễn

Toronto: Vào ngày 1 tháng 9 năm 1980, 40 năm trước đây, anh Terry Fox đã phải hủy bỏ cuộc đi bộ Marathon of Hope, tại thành phố Thunder Bay, tỉnh bang Ontario, vì mầm ung thư bắt đầu tái phát lại.
Theo dự trù thì anh Terry Fox sẽ đi bộ dọc theo chiều dài của Canada từ tỉnh bang Newfoundland ở cực bắc của miền Đông Canada trên bờ Đại Tây Dương cho đến thành phố Vancouver nằm trên bờ Thái Bình Dương.
Anh Terry Fox đã phải hủy bỏ cuộc đi bộ trường chinh như dự trù sau đi đã đi trên 5 ngàn cây số trong 143 ngày.
Ngày 26 tháng 6 năm 1981, anh Terry Fox qua đời ở bệnh viện Royal Columbian ở thành phố Westminster, tỉnh bang British Columbia, hưởng dương 23 tuổi.
Khi bắt đầu cuộc đi bộ trường chinh, anh Terry Fox hy vọng thâu được 1 triệu dollars của những mạnh thường quân cho những khảo cứu y khoa về bệnh ung thư.
Huyền thoại Terry Fox có biết đâu là nhờ vào sự khởi xướng này, trong vòng 40 năm qua, các cuộc đi bộ Marathon of Hope vẫn được tiếp tục hàng năm và số tiền quyên góp qua những cuộc đi bộ này trên toàn thế giới cho đến nay đã lên đến trên 800 triệu dollars.

More Stories...