Thời Báo Vietnamese Newspaper

Công ty bảo hiểm B.C. đề nghị thu phí người lái chung xe

Công ty Bảo hiểm Tỉnh bang B.C. (Insurance Corp. of B.C. – ICBC) đang đề nghị sẽ thu $50 một lệ phí hằng năm gọi là Unlisted Driver Protection Fee.

Mục đích của một trong nhiều thay đổi nói trên theo ICBC là để thay đổi toàn diện cách thức tính bảo phí, và hệ thống tính phí “căn cứ trên người lái xe” (driver-based system) như thế này là để gia tăng tính trách nhiệm.

Cụ thể, nếu như được chấp thuận, kế hoạch bảo vệ hằng năm này của ICBC sẽ áp dụng cho bất kỳ người lái xe nào có ý định cho người nhà và bạn bè của mình mượn chiếc xe của mình dưới 12 lần/năm. Nếu chủ xe không ghi danh những người lái thỉnh thoảng như thế, và không đóng lệ phí nói trên thì sẽ bị phạt nặng trong trường hợp người mượn xe đó dính vào một vụ đụng xe. Người có xe sẽ được yêu cầu liệt kê những người trong gia đình nào sẽ lái chiếc xe của mình. Mức bảo phí sẽ được tính căn cứ trên lịch sử lái xe của người lái chính (primary driver), trong đó 25% sẽ được tính cho người lái thỉnh thoảng có rủi ro cao nhất đó trên danh sách.

Theo ICBC thì việc thu phí như vậy là để bảo đảm mức độ rủi ro mà người lái xe (phụ) có thể gây ra sẽ được “thể hiện một cách chính xác” trong mức bảo phí mà họ phải đóng.

Ngược lại, ICBC nói cũng sẽ “tưởng thưởng” cho người lái xe an toàn. ICBC cụ thể sẽ giảm 10% bảo phí cho công nghệ thắng xe tự động (Automatic Braking Technology), nếu xe có trang bị nó, và sẽ giảm tới 52% bảo phí xe hơi cơ bản nếu như người lái có kinh nghiệm lái xe nhiều năm không bị tai nạn.

Comments are closed.

error: Content is protected !!