Công ty Amazon tiếp tục bành trướng mướn thêm người ở Canada

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng 9, công ty Amazon dự định bành trướng hoạt động ở Canada và nhất là ở hai tỉnh bang Ontario và British Columbia.
Theo những tin tức công bố thì công ty Amazon sẽ mướn thêm 3 ngàn nhân viên làm việc ở thành phố Vancouver và 500 người khác ở thành phố Toronto.
Theo ông Jesse Dougherty, phó chủ tịch công ty Amazon thì công ty này đã bành trướng sang Canada vì Canada có rất nhiều nhân tài trong ngành cao kỹ, và những người này có thể làm việc cho công ty Amazon mà không phải di cư qua Hoa kỳ.
Những công việc mà công ty Amazon cần là những việc có trình độ kiến thức cao là software development engineers, user experience designers, speech scientists cloud computing solutions architects, and sales and marketing executives.
Công ty Amazon có 13 trung tâm phân phối hàng hóa ở Canada và sẽ xây cất thêm 3 trung tâm nữa ỡ các thành phố Ottawa, Hamilton và Ajax.

More Stories...