Con đường đưa những người tỵ nạn giàu có đến Canada

Trong vòng 2 năm qua, có đến trên 50 ngàn người gọi là “tỵ nạn” từ biên giới Mỹ qua Canada xin tỵ nạn.
Những người gọi là tỵ nạn này đã phải đi qua con đường có tên là Roxham Road từ biên giới của tiểu bang New York, dẫn vào tỉnh bang Quebec của Canada.
Có nhiều người hỏi tại sao Canada lại tiếp tục để cho những người tỵ nạn “bất hợp pháp” này được vào Canada mà không có biện pháp ngăn cản? Cũng vì có một thỏa hiệp đã ký kết giữa Canada và Hoa Kỳ là nếu một người tỵ nạn đã lén vào một trong hai quốc gia Mỹ hay Canada, thí dụ như người này đến Mỹ trước, thì họ sẽ bị gửi trả lại Mỹ nếu người này tìm cách qua Canada ở cửa khẩu… tức là xin tỵ nạn bằng con đường chính thức.
Còn nếu những người này từ Mỹ vượt qua Canada bất hợp pháp, không qua chỗ cửa khẩu chính thức thì không thể trả lại người này cho nước Mỹ.
Chính vì khuyết điểm trong bản thỏa ước, mà 50 ngàn người từ Mỹ đã qua biên giới Canada ở biên giới mà chính quyền Canada không thể gửi trả lại những người này cho Hoa Kỳ.
Cũng theo những tin tức loan báo thì để nuôi ăn ở, cung cấp các dịch vụ y tế , nha khoa… cho những người gọi là “tỵ nạn” này, chính quyền liên bang Canada đã phải bỏ ra cả hàng trăm triệu dollars trong hai năm qua.
Các giới chức an ninh của Hoa Kỳ cũng chẳng buồn ngăn chận những người từ Mỹ trốn qua Canada, mà còn “chỉ đường cho huơu chạy nữa”.
Theo tin tức báo chí, có những gia đình người gọi là tỵ nạn,đã thuê xe tắc xi đến con đường Roxham và bầu đoàn thê tử mỗi người một cái va li đắt tiền, bước qua biên giới như là đi nghỉ hè..
Mới đây theo tin tức của đài CBC thì trong số những người gọi là “tỵ nạn” qua Canada bằng đường biên giới này có rất nhiều gia đình giàu có ở các xứ Lebanon, các xứ Trung đông, xin thông hành du lịch qua Mỹ và từ đây họ đến thẳng biên giới xin tỵ nạn ở Canada.
Chắc trong số những người “tỵ nạn” cũng có những người giàu đến từ Á Châu và nhất là đến từ Trung quốc.

More Stories...