Cố vấn an ninh của tổng thống Trump nhiễm COVID-19

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 27 tháng 7, ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump đã bị nhiễm COVID-19 và đã cách ly tại gia từ tuần lễ trước.
Cũng theo những nguồn tin thân cận thì ông O’Brien đã bị nhiễm vi rút trong một cuộc hội họp gia đình.
Ông O’Brien đã cách ly tại gia và tiếp tục làm việc qua điện thoại.
Theo những tin tức loan báo thì ông O’Brien cũng như các cố vấn tại tòa Bạch Ốc đã được thử nghiệm vi rút hàng ngày.
Văn phòng của ông O’Brien trong tòa Bạch Ốc gần với văn phòng của phó tổng thống Mike Pence.
Tính đến ngày thứ hai 27 tháng 7, có trên 16.4 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới và có trên 651 ngàn người chết.

More Stories...