Có thể từ 17 đến 22% cư dân Houston đã nhiễm COVID-19

Vùng đô thị Houston bao gồm Harris County và 8 tỉnh hạt chung quanh là Austin, Colorado, Fort Bend, Matagorda, Montgomery, Walker, Waller và Wharton với tổng cộng dân cư khoảng 6,390,345 người. Cho đến nay, đã có 156,368 người trong vùng đã được chính thức xét nghiệm bị lây nhiễm Covid-19, sau khi đi xét nghiệm và được xác nhận dương tính. Nó đưa đến tỉ lệ là 2.4% dân chúng trong vùng bị lây nhiễm.

Mới đây, các chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin tin rằng con số người thực sự bị lây nhiễm có thể cao hơn gấp 10 lần, bởi vì trong tổng số hơn 6 triệu người đó, còn có đại đa số cư dân chưa hề đi xét nghiệm, hoặc nếu có bị lây nhiễm nhưng thuộc loại không có triệu chứng bộc lộ ra ngoài, nhưng nhiều phần là có thể bị dương tính nhưng không biết. Các chuyên gia này cho rằng tỉ lệ đó có thể từ 17% đến 22%

Cách thức đơn giản là đi xét nghiệm để biết trong cơ thể có những kháng thể chống lại siêu vi khuẩn đó. Kháng thể (antibodies) là những chất đạm do hệ thống miễn nhiễm trong mỗi người tạo ra để chống lại dịch bệnh xâm nhập vào cơ thể.

Kháng thể có thể được tìm thấy mỗi khi có thử nghiệm máu, và những ai hiến máu tại Houston cũng đều được xét nghiệm miễn phí để biết cơ thể có kháng thể chống lại Covid-19 hay không. Cho đến nay đã có hơn 71,000 vụ xét nghiệm về kháng thể đã được thực hiện tại Trung Tâm Hiến Máu Houston.

Kết quả thường được có sau 7 ngày, và những ai có kháng thể trong người đều được mời gọi hãy trở lại để các chuyên gia lấy huyết thanh (plasma) để từ đó có thể dùng vào việc điều trị cho những người đang bị nhiễm bệnh nặng.

Mọi người chỉ được nhân viên y tế làm thử nghiệm về kháng thể sau khi biết chắc mình đã hồi phục và hoàn toàn không còn bị lây nhiễm. Những kháng thể chống lại Covid-19 có thể hiện diện trong cơ thể trong vòng vài tháng sau đó. Tuy nhiên, điều cần biết là tuy đã có kháng thể, điều này không có nghĩa là mình sẽ không hề bị lây nhiễm trở lại lần nữa.

More Stories...