Chính quyền tiểu bang California gửi $900 tiền trợ cấp bổ sung cho cư dân

Sacramento, California: Vào dịp lễ Lao Động vừa qua, chính quyền tiểu bang California đã gửi tiền trợ cấp bổ sung $900 cho những cư dân đang nhận trợ cấp thất nghiệp.
Số tiền $900 kể trên là khoản trợ cấp liên bang tính từ ngày 1 Tháng Tám, theo tiêu chuẩn $300 một tuần
Đạo luật CARES Act trước đó tài trợ một khoản bổ sung $600 hàng tuần trên các khoản trợ cấp thất nghiệp thông thường của tiểu bang, nhưng chương trình đó hết hạn vào Tháng Bảy.
Với việc Quốc Hội bế tắc đàm phán kế hoạch cứu nguy kinh tế hiện nay, mà khoản trợ cấp $600 1 tuần cho những người thất nghiệp là một trong những trở ngại chính.
Tháng trước, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp sử dụng khoản tiền dự trữ khẩn cấp của Cơ Quan Quản Trị Thiên Tai (FEMA) nhằm cung cấp $300 một tuần cho những người thất nghiệp, tuy nhiên, khoản ngân sách này rất giới hạn, chỉ khoảng $44 tỷ, không chắc đủ cho ba tuần.
Sở thất nghiệp tiểu bang California cho biết sẽ bắt đầu gửi $900 đầu tiên trong khoản bổ sung liên bang vào Thứ Hai cho khoảng 3.1 triệu người, đủ tiêu chuẩn nhận tiền.

More Stories...