Chiến lược xét nghiệm mới về Covid có thể là một thay đổi lớn tại Harris County

Chính quyền Harris County đang muốn áp dụng một chương trình tìm hiểu xem cách thức con siêu vi khuẩn lây nhiễm ra sao trong một khu vực, rồi sẽ dùng những kết quả thu lượm được để có thể định ra những chính sách để đối phó cho hữu hiệu.

Chương trình này sẽ phân tích và so sánh nhiều mẩu xét nghiệm tiêu biểu cho nhiều vùng dân cư để có thể rút ra nhận định chính xác hơn về tình hình lây nhiễm tại địa phương, thay vì chỉ dựa vào những con số tổng quát của những người bị lây nhiễm trên toàn vùng. Nó giúp cho các chuyên gia có thể phát hiện sớm những nơi nào được xem là ổ dịch và đối phó kịp thời.

Chương trình này, được gọi là surveillance testing, thông thường sẽ tuyển mộ nhiều cư dân đồng ý xét nghiệm và điền một bản hồ sơ và nhiều cuộc thăm dò khác. Nếu được tiến hành một cách nghiêm túc, nó có thể đem lại những kết quả thay đổi to lớn và khả quan. Hiện nay, vì chưa có một chương trình nhất quán trên toàn quốc về xét nghiệm Covid theo mô hình này nên các viện đại học y khoa, các chính quyền tiểu bang và tỉnh hạt như Harris County, đã phải tự mình dấn thân vào các cuộc nghiên cứu để tìm hiểu xem cách thức mà con siêu vi khuẩn đã tác quái ra sao và lan rộng nhanh trong cộng đồng.

Thông thường chương trình xét nghiệm kiểu canh phòng này chỉ được áp dụng sau khi cơn đại dịch bắt đầu tụt giảm vì tất cả những nỗ lực lúc ban đầu đều được dồn vào việc chữa trị cho những người bị lây nhiễm. Hiện nay, những chương trình xét nghiệm kiểu này đã được thực hiện bởi những viện đại học như Duke, Ohio State, Đại học Y khoa Massachusetts. Ở mức độ quy mô hơn, nó cũng đã được thực hiện với chương trình SCAN cho toàn vùng thành phố Seattle.

More Stories...