Cháy nông trại nuôi bò sữa: 800 con bò chết cháy

Steinbach, Manitoba: Một đám cháy lớn diễn ra ở một trại nuôi bò sữa trong thị trấn Steinbach, tỉnh bang Manitoba trong hôm thứ hai ngày 12 tháng 8.
Đám cháy đã diễn ra vào lúc 4 giờ sáng hôm thứ hai và đã có trên 60 lính cứu hỏa đến chữa cháy.
Trại nuôi bò sữa này có trên 1 ngàn con bò, nhưng chỉ có 200 con bò thoát chết.
Nguyên nhân của đám cháy đang trong vòng điều tra của nhà chức trách.

More Stories...