Cầu Xa lộ I-10 tiếp tục sửa chữa cho đến đầu năm 2020

Các viên chức thuộc Bộ Giao Thông Texas vừa cho biết là những thiệt hại dưới chân cầu Xa lộ I-10 xuyên bang từ đông sang tây do ảnh hưởng của cơn bão lụt Imelda vừa qua đã khiến cho việc sửa chữa phải kéo dài trong nhiều tháng trời từ đây cho đến sang năm 2020.
Cơn nước lũ kéo dài trong nhiều ngày đã khiến cho mực nước dâng cao và làm cho nhiều chiếc xà-lan bị tụt giây xích cột giữ khiến nó trôi đi khắp nơi và va chạm vào chân cầu vào ngày 20/9 vừa qua khiến cho các viên chức đã quyết định đóng lại cả hai đoạn cầu xa lộ trong 5 ngày.
Hiện tại nhà thầu cho việc sửa chữa này chưa được chính thức lựa chọn cho đến giữa tháng 10, tuy rằng các giới chức đều dự đoán rằng phải mất ít nhất đến sau tam-cá-nguyệt đầu tiên của năm 2020 thì dự án sửa chữa mới hoàn tất.
Khi tình hình trên đoạn cầu xa lộ chạy về hướng đông tương đối ổn định và an toàn, các viên chức cầu cống sẽ điều chỉnh 4 làn đường trên cầu này để chạy theo 2 chiều với mỗi bên chỉ còn có 2 làn đường, chắc chắn sẽ khiến cho thời gian di chuyển tại đây sẽ kéo dài hơn trước khá nhiều.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email