Browsing Category

Trò Truyện với @

152

Chờ cho trời chập choạng tối. Đúng bảy giờ. Tôi tới căn nhà ở đầu con hẻm, bên nhà lồng chợ, bên chiếc xe bán hủ…