Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Trò Truyện với @

Dạy Đời

Một nhóm người có cả nam lẫn nữ ngồi chụm quanh bàn. Dường như họ đang chuyện vãn trong giờ nghỉ giải lao ở chỗ làm…
error: Content is protected !!