Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Trò Truyện với @

Cướp Cạn

Sau 1975, đi đâu cũng phải có tờ giấy đi đường, ở đâu cũng phải có giấy chứng nhận. Chỉ đi từ Sài Gòn xuống Long an…
error: Content is protected !!