Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Thơ – Hình Ảnh

Vô cảm đành sao?

thylanthảo Bây giờ ở tuổi nầy đây Nhìn thời chinh chiến thấy cay mắt buồn Cảnh đời bão nổi mưa tuôn Nắng Xuân…

TÌNH MẤT!

Huy Cận Ôi! Những kẻ tôi chỉ chào một bận, Chân xa mau, lòng chưa kịp giao thân, Trên đường tôi nếu trở lại…
error: Content is protected !!