Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Tạp Ghi

Đường qua nhà em…

Phan Đã vài tháng từ hôm anh Thiện vô làm chung với tôi. Vài tháng đủ để hiểu nhau như hai đồng nghiệp…

Chuyện cười Canada

Trà Lũ Mùa thu năm nay, Canada có nhiều tin liên hệ tới người VN. Thứ nhất là tin một linh mục VN gốc…

Xu thế “ghét Tàu”

Huy Phương Hình như từ khi có người Việt thì đã có người Tàu rồi. Theo sử sách Tàu thì Việt cũng từ Tàu mà…

Góc của Phan: Báu…

Phan Ông Báu đã làm ở chỗ tôi cả tháng. Biết nhau là người Việt nhưng chỉ chào hỏi qua loa khi chạm mặt chứ chưa…
error: Content is protected !!