Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Tạp Ghi

Ma Quỷ nên tránh xa

Ở Mỹ, có một ngày lễ mà tôi không bao giờ chờ đợi nó đến cũng như không thích nó tí nào, đó là ngày lễ Ma Quỷ…

Rồi sao?

Vậy là cuộc chiến 41 ngày ở Canada đã kết thúc, và ông Tí điệu đã giữ được ghế thủ tướng thêm ít…

Tháng mười chưa lạnh…

Ăn trưa xong, bốn anh em trở lại chỗ làm. Sơn nhỏ trẻ nhất nhưng đi chậm nhất trong bốn người nên anh Sơn lớn nói,…

Mộ Gió và Mộ Tập Thể

Mộ gió là những ngôi mộ không có quan tài hay thi thể người qua đời dưới lòng huyệt, mà chỉ là những nấm đất được…