Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Tạp Ghi

GIỠN CHƠI CHA NỘI!

Một người bạn của KG vừa đăng lên trang Facebook của ảnh một chuyện, ảnh mở đầu chuyện bằng một từ…

Thiệt thà

Hồi nào giờ, nghe người ta nói các chánh khách (ngày nay kêu bằng chánh trị gia) là những kẻ nói…

“Mặt dơi mõm chuột!”

Thiên hạ đang chú ý sự việc gần đây, trên tờ Quân Đội Nhân Dân, một sĩ quan VC, bỗng dưng nổi máu anh hùng, xách…

Một thời để… hứa

Như đã… hứa, tuần nầy, xin tiếp tục kể chuyện bầu cử. Cái tựa Chuyện cuối tuần ở trên được chôm và…