Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Thư Tín và Tài Liệu

Đi Sa Ðéc

Bài – ảnh: Trần Công Nhung Từ Châu Ðốc tôi đi ngược về Long Xuyên rồi qua Sa Ðéc. Tính toán kỹ, thấy thong thả,…
error: Content is protected !!