Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Sức Khoẻ

Mỡ ông, mỡ bà

Bác  sĩ Hồ Ngọc Minh   Rất nhiều bệnh nhân than phiền: đàn bà khó xuống cân, giảm mỡ hơn là đàn ông. Thế thì,…

Bệnh Parkinson

BS Nguyễn Ý Đức Năm 1817, James Parkinson, một bác sĩ gia đình ở vùng East End của Luân Đôn đã viết một chuyên…
error: Content is protected !!